Forældreinfo

De grønne spejdere i Dalum er to korps, der samarbejder.

Piger meldes ind i De grønne pigespejderedgp, mens drenge meldes ind i KFUM-Spejdernekfum.

Begge korps bærer en grøn uniform, og har et samarbejde med den danske folkekirke.

De grønne pigespejdere er kun for piger, mens KFUM-Spejderne har begge køn i næsten alle grupper i Danmark. KFUM er på nuværende tidspunkt det næststørste spejderkorps (lige efter DDS), mens De grønne pigespejdere ikke står helt så stærkt, da de kun optager piger. Til gengæld er De grønne pigespejdere et sted hvor piger har plads til at være piger, og udvikle sig som livsduelige unge kvinder.

Ved de 2 små aldergrupper (enheder) er drenge og piger til spejder sammen hver gang.

I troppene (4. klasse og opefter) har drenge og piger møde hver for sig for at opretholde det specielle tilbud, som De grønne pigespejdere giver til piger. De to troppe har dog møde på samme tid  for at fremkalde en synergieffekt og oplevelsen af at være mange i gruppen. På forsøgsbasis kører vi med samlede patruljer siden sommeren 2018 - men har stadig i tankerne at der er forskel og laver aktiviteter ud fra dette (men i sammensatte patruljer på tværs). Seniorne arbejder altid i sammensatte patruljer.

Det (at være to korps i samme hus) er et samarbejde, som fungerer rigtig godt, og som gør at vi har et god og stærk lederkreds, da man som enkeltperson har plads til at sige nej til en opgave, og derved ikke bliver overbebyrdet.

Gruppen holder til dagligt til i Dalum Spejdercenter som ligger på Birkedals Allé 63, 5250 Odense SV