Gruppebestyrelse

Gruppeledelsen

Gruppen ledes i det daglige af en eller flere gruppeledere. Har du spørgsmål, skal du være velkommen til at tage fat i en af dem:

Gruppeledelsen består af

Gruppeleder for både Pigespejderne og KFUM-spejderne

Tina Andersen
25 13 73 94
klumpand@gmail.com

Gruppeassistenter

Frank Jensen
21 49 61 20
frankjensen2@gmail.com

Er der flere gruppeledere, har et tæt samarbejde, så er du ikke sikker på hvem af dem du skal have fat i, så bare prøv den ene; de har et ret godt overblik over hvem og hvad, og hjælper gerne uanset om du lige har kontaktet den rette.
Udover dette, ledes de enkelte enheder af enhedslederne, hvor de primære kontakter kan ses under Enhedssiderne.

Gruppebestyrelsen (Tidligere Grupperådet)

Gruppebestyrelsen er spejdergruppernes bestyrelse. Gruppebestyrelsen består ud over frivillige forældre af gruppelederne og et antal valgte lederrepræsentant. Gruppebestyrelsen skal varetage gruppens interesser og hjælpe lederne med at finde de personer, der skal til for at opretholde spejderarbejdet i Dalum.

Gruppebestyrelsen består af

Pernille Nonbo – Bestyrelsesformand
22 50 01 88
pnonved@hotmail.com


XXX
XX XX XX XX
XX@XX.DK

Gruppekasseren er

Gruppekasseren
XX XX XX XX
xx@xx.dk

Husbestyrelsen Dalum Spejdercenter

Husbestyrelsen Dalum Spejdercenter er en selvejende institution, husbestyrelsen står for drift og vedligeholdelse, samt husets økonomi. Husbestyrelsen består af et udvalg af personer med tilknytning til spejderhuset.

Husbestyrelsen består af

Formand:

Michael Hust
30 54 52 80
michael@hust.dk

Andre medlemmer:

Forældre- og støtteforening

Forældreforeningen er en forening af forældre med tilknytning til spejderhuset. Forældreforeningen har til formål at tjene penge til gruppen, og hjælpe med at opretholde et godt og solidt fællesskab for de forældre, der er i og omkring spejdercentret.

Forældre- og støtteforeningen består af

Verner Thomsen – Formand
22 90 45 65
vernerthomsen@strofanet.dk